Tải Game

[Cụm Huyền Vũ - S40: Bồ Kỳ] Tổng kết 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân.

16/10/2020

 

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Cụm Huyền Vũ - S40: Bồ Kỳ
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 10:00 ngày 09/10/2020 đến 22:00 ngày 15/10/2020)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 15/10/2020!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

 

 

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 15/10
Phần thưởng

lú,

Tuấn Anh,

Im Hướng,

Viên Yếu Đuối,

Tào Tháo,

Rồng Xanh,

Newbie,

Vodka

400,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)

Lữ Bố + Trang phục Lữ Bố vĩnh viễn

Thương Xích Hà

 Xích Thố Đỏ

 Quân Thư bậc 7

Rương cường hóa siêu cấp *10

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

LongỞHuế

360,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố đỏ

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp *5

TaKeShi 320,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp x3

RICKY HIỆP,

Sữa,

GAI GOI,

TươngLai

220,000

6789 KC

Tàng thư thiếp 5 sao x1

Tuyệt Ảnh x1

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn:

STT Tên

Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 08/10)

1

460045

2 Tuấn Anh 415224
3 Im Hướng 413918
4 Viên Yếu Đuối 406500
5 Tào Tháo 405894
6 Rồng Xanh 404270
7 Newbie 401325
8 Vodka 400191
9 LongỞHuế 366488
10 TaKeShi 332625
11 RICKY HIỆP 245799
12 Sữa 234081
13 GAI GOI 228459
14 TươngLai 225476


Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 15/10/2020
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 22/10/2020

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 04/10

Viên Yếu Đuối

1

LongỞHuế

2

Newbie

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 08/10

1

Tuấn Anh

2

Viên Yếu Đuối

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 04/10

1

254766

Spy Ngụy C2 2

166874

RICKY HIỆP

3 138314

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 08/10

1

460045

Tuấn Anh

2

415224

Im Hướng

3

413918

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ