Tải Game

[Cụm 2 Server 68 - Lý Quyết] TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

14/09/2018

 

 

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Lý Quyết
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 07/09 đến 22:00 ngày 13/09)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 13/09!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 13/09

Phần Thưởng

 

Augen;

RIO FRAG

 

280,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5

Linh San;

Vẫn Nhớ;

Farmer

260,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)
Lữ Bố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *1
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Nhím lufy;

Đốc tờ Nam;

Huyết thủ;

Chu Du;

CủKhoaiTo;

H20;

HungDC2;

THÍCH THÌ YÊU;

Edbino;

Avatar

 

220,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Quan Vũ;

SIÊU NHÂN;

Hoàng Dũng;

Storm Cam Sành;

Định Mệnh;

Pằng A Chíu;

Lozcac;

Phó Hằng;

hienvien;

Sư Phá aSS;

BeoBungBu;

Xung Nhi;

Chum;

RewardL;

Fuken;

Legend;

SHinn;

Army NHI LỲ;

Sync Seeker;

Sư Thịt Rượu;

Thích ko nạp;

Béé Cuaa;
Amy

 

180,000 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn.

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 13/09)

1

Augen

298834

2

RIO FRAG

280348

3

Linh San

261336

4

Vẫn Nhớ

260704

5

Farmer

260003

6

Nhím lufy

231959

7

Đốc tờ Nam

231569

8

Huyết thủ

230863

9

Chu Du

222530

10

CủKhoaiTo

221283

11

H20

221025

12

HungDC2

220710

13

THÍCH THÌ YÊU

220418

14

Edbino

220217

15

Avatar

220021

16

Quan Vũ

215190

17

SIÊU NHÂN

210786

18

Hoàng Dũng

203185

19

Storm Cam Sành

202310

20

Định Mệnh

200311

21

Pằng A Chíu

194893

22

Lozcac 194415

23

Phó Hằng 188027

24

hienvien 185199

25

Sư Phá aSS 185049

26

BeoBungBu 183911

27

Xung Nhi 183059

28

Chum 182325
29

RewardL

181812
30

Fuken

181411
31

Legend

180748

32

SHinn

180600

33

Army NHI LỲ 180386

34

Sync Seeker 180329

35

Sư Thịt Rượu 180134

36

Thích ko nạp 180116

37

Béé Cuaa 180025

38

Amy 180001

 Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 13/09
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 20/09.

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 09/09

RIO FRAG

1

Quan Vũ

2

THÍCH THÌ YÊU

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 13/09

RIO FRAG

1

Augen

2

Vẫn Nhớ

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 09/09

Farmer

1 170327
Nhím lufy 2

167565

THÍCH THÌ YÊU

3 166348

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 13/09

Chu Du

1 222530

THÍCH THÌ YÊU

2

220418

Avatar 3

220021

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ