Tải Game

[Cụm 2 Server 65 - Tôn Tĩnh] TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

21/08/2018

 

 

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Tôn Tĩnh
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 14/08 đến 22:00 ngày 20/08)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 20/08!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 20/08

Phần Thưởng

HaNa;

YeuVo2Con;

Tùng Con Sư;

Trái Na

280,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5

Nana;

X

260,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)
Lữ Bố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *1
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Đắc kỹ;

TráiLàLEFT;

LUBO;

Lã bât vi;

KoL Frozzard;

Rum;

Đế Tôn;

Lão Đại;

KEY;

Sư Sắc Sứ;

Lì Đầu Tiên;

Múa Lân Sư;

XiaoLon;

ThiềnSư;

Việt Kiều Mỹ;

Chí Tôn Sư;

Bon

 

220,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Williams;

Trái Nhót;

HyQuan;

Beer333;

ThuHirodng;

Cá Chà Bạc;

Lucas;

Torreira;

Gọi A là Thành;

Yyyyuu;

Sư tổ;

7Day300K;

Cửu Mục;

Tifa;

yêu trả góp;

Chumnoob;

Sư Thích Lỗ;

2N2C;

TỔ Ong;

Prorr;

Cú Lừa

 

180,000 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn.

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 20/08)

1

HaNa

281238

2

YeuVo2Con

281121

3

Tùng Con Sư

280267

4

Trái Na

280020

5

Nana

261581

6

X

260317

7

Đắc kỹ

233750

8

TráiLàLEFT

232063

9

LUBO

227784

10

Lã bât vi

223077

11

KoL Frozzard

222966

12

Rum

222480

13

Đế Tôn

222177

14

Lão Đại

222127

15

KEY

221953

16

Sư Sắc Sứ

221787

17

Lì Đầu Tiên

221217

18

Múa Lân Sư

220954

19

XiaoLon

220270

20

ThiềnSư

220264

21

Việt Kiều Mỹ

220147

22

Chí Tôn Sư 220068

23

Bon 220017

24

Williams 210395

25

Trái Nhót 202395

26

HyQuan 196296

27

Beer333 196083

28

ThuHirodng 194875
29

Cá Chà Bạc

193737
30

Lucas Torreira

191712
31

Gọi A là Thành

191501

32

Yyyyuu

190839

33

Sư tổ 187973

34

7Day300K 187263

35

Cửu Mục 184218

36

Tifa 183719

37

yêu trả góp 183174

38

Chumnoob 181767

39

Sư Thích Lỗ 181665

40

2N2C 181209

41

TỔ Ong 181112

42

Prorr 180426

43

Cú Lừa 180008

 Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 20/08
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 27/08.

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 16/08

YeuVo2Con

1

Đắc kỹ

2

KoL Frozzard

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 20/08

YeuVo2Con

1

HaNa

2

Nana

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 16/08

Chí Tôn Sư

1 175650
KEY 2

157487

Thục nữ

3 155810

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 20/08

Đế Tôn

1 222177

Lão Đại

2

222127

Lì Đầu Tiên 3

221217

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ