Tải Game

[Cụm 1 Server 68 - Lý Nghiêm] TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

18/09/2018

 

 

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Lý Nghiêm
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 11/09 đến 22:00 ngày 17/09)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 17/09!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 17/09

Phần Thưởng

 

DuyAnh;

TùngPlay;

Tuyen;

Tran Hoang;

JusticeOfLife;

Chiêu Gay

 

220,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Nì Nố;

HiếuTômm;

NOMORE;

Untilled;

KhoaDepZai;

TaQ 1Vợ2Con;

Farmer;

Đại Bá;

Gan Ning

 

180,000 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn.

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 17/09)

1

DuyAnh

226053

2

TùngPlay

224932

3

Tuyen

224267

4

Tran Hoang

221921

5

JusticeOfLife

221656

6

Chiêu Gay

220196

7

Nì Nố

188118

8

HiếuTômm

186642

9

NOMORE

185490

10

Untilled

182815

11

KhoaDepZai

182605

12

TaQ 1Vợ2Con

181574

13

Farmer

180181

14

Đại Bá

180033

15

Gan Ning

180014

 Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 17/09
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 24/09.

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 13/09

Nà Ní

1

NOMORE

2

Lệ Vô Sầu

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 17/09

JusticeOfLife

1

Đại Bá

2

Chiêu Gay

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 13/09

Tran Hoang

1 141349
JusticeOfLife 2

141309

KhoaDepZai

3 140774

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 17/09

Tran Hoang

1 221921

Chiêu Gay

2

220196

Nì Nố 3

188118

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ