Tải Game

[Cụm 1 Server 63 - Liêu Hoá] TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

10/08/2018

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Liêu Hoá
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 03/08 đến 22:00 ngày 09/08)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 09/08!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 09/08

Phần Thưởng

HUANLEGEND;

Wings;

LangThang81

280,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5

TTT;

TungSaMa;

Kamasuky;

dockiem;

ZzQuân KunzZ;

phuz153

 

220,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

 

oKenjiz;

THAT GIRL;

DeanZ;

Liêu Hoá;

Cua;

Dâmmuội;

THÍK ĐỦ THỨ;

Nông Dân Già;

261292;

TuanQuang;

DatCter;

HOPHIQUAN;

TIGER;

Kirito0;

Ciibly;

Hà Thiên Lộn;

ABuild;

CHÉM;

Bé Tý Xíu;

U0NBII;

Amy;

 

180,000 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn.

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 09/08)

1

HUANLEGEND

282464

2

Wings

281060

3

LangThang81

280128

4

TTT

254028

5

TungSaMa

239364

6

Kamasuky

229936

7

dockiem

221071

8

ZzQuân KunzZ

220046

9

phuz153

220008

10

oKenjiz

217865

11

THAT GIRL

204789

12

DeanZ

200932

13

Liêu Hoá

199706

14

Cua

184994

15

Dâmmuội

184774

16

THÍK ĐỦ THỨ

181410

17

Nông Dân Già

181322

18

261292

181147

19

TuanQuang

181132

20

DatCter

181032

21

HOPHIQUAN

180868

22

TIGER 180512

23

Kirito0 180483

24

Ciibly 180328

25

Hà Thiên Lộn 180291

26

ABuild 180217

27

CHÉM 180207

28

Bé Tý Xíu 180110
29

U0NBII

180052
30

Amy

180004

 Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 09/08
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 16/08.

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 05/08

Wings

1

TTT

2

THAT GIRL

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 09/08

HUANLEGEND

1

Wings

2

TTT

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 05/08

THAT GIRL

1 135283
ZzQuân KunzZ 2

134697

261292

3 133557

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 09/08

phuz153

1 220008

Liêu Hoá

2

199706

Cua 3

184994

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ