Tải Game

[Cụm 1 Server 62 - Viên Thuật] TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

01/08/2018

NG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Viên Thuật
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 25/07 đến 22:00 ngày 31/07)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 31/07!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 31/07

Phần Thưởng

 

SỞ BÁ VƯƠNG;

Lân;
NaCl

280,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5

CmmClgt;

Shadowy

260,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)
Lữ Bố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *1
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Crag Hack;

S62Pipi;

Ko Sợ Vợ;

NextVane;

tarzan;

DậuDậu

 

220,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3

 

Dr No;

Tào A Man;

LG GấuHenTai;

oKenjio;

Gà Rừng Hy;

Bún Riêu Cua;

KEY;

Nắng;

GameMobile;

Ào ào;

CHỊT XÃ DAO;

Gia Cát Dự;

KIMBERLEY;

AliceHuong;

Giáp Công Tử;

Alisamin;

Bil;

NDso1

 

180,000 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn.

STT Tên Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 31/07)

1

SỞ BÁ VƯƠNG

283404

2

Lân

280284

3

NaCl

280027

4

CmmClgt

277413

5

Shadowy

260869

6

Crag Hack

258860

7

S62Pipi

250875

8

Ko Sợ Vợ

239841

9

NextVane

230270

10

tarzan

223856

11

DậuDậu

220572

12

Dr No

216447

13

Tào A Man

214747

14

LG GấuHenTai

190083

15

oKenjio

188352

16

Gà Rừng Hy

185957

17

Bún Riêu Cua

185045

18

KEY

183782

19

Nắng

183294

20

GameMobile

182724

21

Ào ào

181727

22

CHỊT XÃ DAO 181469

23

Gia Cát Dự 181140

24

KIMBERLEY 180843

25

AliceHuong 180725

26

Giáp Công Tử 180480

27

Alisamin 180192

28

Bil 180182
29

NDso1

180022

 Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 31/07
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 07/08.

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 27/07

S62Pipi

1

CmmClgt

2

Lân

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 31/07

SỞ BÁ VƯƠNG

1

Lân

2

AliceHuong

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 27/07

Ko Sợ Vợ

1 152199
KEY 2

141021

Tào A Man

3 139551

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 31/07

tarzan

1 223856

DậuDậu

2

220572

Tào A Man 3

214747

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ