Tải Game

Nâng cấp kiến trúc và tài nguyên

25/05/2017

1. Nhà dân

 

 

Nhà dân là nơi dân chúng sinh sống, cung cấp nguồn thu từ thuế và thuế thu được nhiều hay ít còn phụ thuộc vào cấp công huân Châu Quận. 

Số lượt trưng thu thuế và mua thêm lượt phục thuộc vào cấp VIP

 

 

Cấp nhà dân đạt tối đa là 50, tăng cấp sẽ tăng sản lượng vàng thu được. Ngoài số lượt miễn phí, hàng ngày còn có thể thu mua, số lượt thu mua phụ thuộc vào cấp VIP

Để nâng cấp nhà dân cần phải qua vượt ải phụ bản 4-2. Chọn nhà dân và chọn nâng cấp

 

 

2. Bãi đốn củi

 

 

Vượt ải phụ bản 4.2 sẽ mở bãi đốn củi để khai thác gỗ, số lượng gỗ kiếm được phụ thuộc vào cấp kĩ năng, cấp bãi đốn củi và công huân Châu Quận

 

 

Cấp bãi củi càng cao, sản lượng gỗ thu được càng nhiều. Bãi đốn củi đạt cấp tối đa là 50. Để nâng cấp chọn biểu tượng “Bãi đốn củi” và chọn nâng cấp

 

 

3. Phủ sách lược

Vượt ải phụ bản 6-8 sẽ mở phủ sách lược

 

 

Phủ sách lược là nơi nâng cấp kĩ năng, công, thủ của các binh chủng (thuẫn, thương, cung, kỵ) cần tiêu tốn đồng và Quân Công để nâng cấp kĩ năng, công và thủ. Lựa chọn kĩ năng sau đó chọn nâng cấp. Có thể reset kĩ năng về ban đầu (tiêu tốn 300 KNB)

 

Nâng cấp phủ sách lược để nâng thêm cấp kỹ năng

 

Nâng cấp kỹ năng binh chủng

 

Nâng cấp kỹ năng công của các binh chủng

 

Nâng cấp kỹ năng thủ của các binh chủng

 

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ