Tải Game

Hướng Dẫn Nâng Cấp Lính

19/06/2017

 

Hướng Dẫn Nâng Cấp Lính

 

 

 + Để nâng cấp lính, người chơi cần có đủ nguyên liệu để nâng cấp. Có 4 loại binh gồm: kỵ, cung, giáp, thuẫn.
 + Nguyên liệu dùng để nâng cấp binh lính gồm:
  - Kỵ: Binh phù kỵ bậc 1, binh phù kỵ bậc 2, binh phù kỵ bậc 3, binh phù kỵ bậc 4.

 


  - Cung: Cung binh phù bậc 1, Cung binh phù bậc2, cung binh phù bậc 3, cung binh phù bậc 4.

 


  - Thương: Phù thương binh bậc 1, phù thương binh bậc 2, phù thương binh bậc 3, phù thương binh bậc 4.

 


  - Thuẫn: Phù thuẫn binh bậc 1, phù thuẫn binh bậc 2, phù thuẫn binh bậc 3, phù thuẫn binh bậc 4.

 Lưu ý: cấp lính càng cao, thuộc tính và sức mạnh càng tăng. Ngoài ra, nên bố trí đội hình hợp lý vì có sự khắc chế nhau của 4 loại: kỵ, cung, thương, thuẫn.

 

BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ