Tải Game

(Giới thiệu Tướng) Tào Nhân

11/01/2018

 

Giới thiệu: Dạng hỗ trợ, tăng sức mạnh cho kỵ binh.

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh Tướng Ngụy Quốc

Binh chủng: Thống lĩnh kỵ binh

Cách sở hữu: Chiêu mộ tửu quán, Danh tướng lục, sự kiện.

Nâng cấp: Hồn Ngọc Lục trong đổi luyện võ.

 

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ