Tải Game

(Giới thiệu Tướng) Pháp Chính

06/12/2017

 

Giới thiệu: Pháp Chính giỏi mưu lược, từng là thuộc hạ Lưu Chương, khi Lưu Bị bao vây Thành Đô khuyên Lưu Chương đầu hàng, sau này giúp Lưu Bị giành Hán Trung. Là tướng phép, sát thương và khống chế mạnh

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh tướng

Binh chủng: Thống lĩnh cung binh

 

 

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

 

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ