Tải Game

[Giới thiệu tướng] Hứa Chử

20/05/2017

Giới thiệu: Tướng thủ vật lý, HP lớn và sát thương bạo phát mạnh

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh tướng

Binh chủng: Thống lĩnh thuẫn binh

 

 

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ