Tải Game

(Giới thiệu Tướng) Hoàng Trung

30/11/2017

 

Giới thiệu: Hổ tướng của Lưu Bị, từng đánh bại Trương Cáp, Hạ Hầu Đôn, sau này thất thủ và hi sinh ở trận Di Lăng

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh tướng

Binh chủng: Thống lĩnh cung binh

Cách sở hữu: Chiêu Mộ Tửu Quán, Đổi Qua Sự Kiện, Danh Tướng Lục

Nâng Cấp: Hồn Ngọc Tím

 

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ