Tải Game

(Giới thiệu Tướng) Hoàng Nguyệt Anh

15/06/2020

Giới thiệu: Hoàng Nguyệt Anh là thê tử của Gia Cát Lượng, là người đa mưu túc trí, tài năng hơn người.

Phẩm chất: 4 sao

Bậc: Danh tướng

Binh chủng: Thống lĩnh cung binh

Tiến hành nâng cấp, tăng sao, khảm ngọc, cường hoá và tinh luyện trang bị, nâng cấp lính, tăng chi viện sẽ nâng đáng kể sức mạnh của Tướng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ