Tải Game

[TÍNH NĂNG MỚI] Trận Pháp - Trận Hình Chiến Đấu

21/12/2017

[TÍNH NĂNG MỚI] TRẬN PHÁP - TRẬN HÌNH CHIẾN ĐẤU

 

I. TRẬN PHÁP

Cấp độ yêu cầu: Tính năng Trận Pháp sẽ hiển thị khi Quân sư đạt cấp 70.

Tính năng Trận pháp là một tính năng mới, là nơi nâng cao thuộc tính công thủ của toàn bộ tướng ra trận theo loại trận hình bố trí.

1. Chọn biểu tượng  trên giao diện game để mở tính năng Trận Pháp.

2. Tính năng gồm 4 loại trận pháp: Thanh Long Trận, Bạch Hổ Trận, Chu Tước Trận và Huyền Vũ Trận. 

Mỗi loại trận pháp đều bao gòm 8 thuộc tính công thủ.

Trong giao diện tính năng, chỉ số bên phải là chỉ số thuộc tính cường hóa,  chỉ số bên trái là chỉ số thuộc tính binh sỹ.

 

3. Để nâng cấp thuộc tính công thủ, click chọn loại thuộc tính cần nâng và sử dụng nguyên liệu cần thiết để tăng kinh nghiệm.

* Nguyên liệu để nâng cấp có thể kiếm trong Phụ bản Quân Đoàn.

* Việc nâng cấp này tác dụng đến toàn bộ 4 loại trận pháp.

Lưu Ý: 

- Thuộc tính có tác dụng đến toàn bộ các tướng có trong đội hình.

- Cấp cường hóa các thuộc tính không thể vượt quá cấp bậc nhân vật.

- Chênh lệch cấp giữa các thuộc tính không thể quá 10 cấp.

- Thuộc tính cường hóa không liên quan đến trận hình.

- Thuộc tính bất kỳ đạt đến cấp nhất định có thể tự động kích hoạt thuộc tính binh sỹ.

- Thuộc tính giúp tăng chiến lực toàn bộ tướng, nhưng tổng chiến lực chỉ tính của 6 tướng mạnh nhất.

- Thuộc tính không cộng trực tiếp vào giao diện tướng, tự động có hiệu lực khi ra trận chiến dấu.

 

II. TRẬN HÌNH CHIẾN ĐẤU

Trong phiên bản cập nhật lần này, tính năng trận hình chiến đấu bổ sung thêm 4 trận hình mới.

Sử dụng: Quân sư có thẻ sử dụng trận hình mới khi bố trận công hoặc thủ trong các tính năng chiến đấu (Chinh Phạt, Giúp Dân Trong Thành, Thám Hiểm Lăng Mộ, Thủ Thành Chiến, Luyện Võ, Châu Quận, So Tài, Phụ bản Quân Đoàn, Chiếm Quặng, Võ Đấu, Quốc Chiến).

1. Chọn một tính năng chiến đấu bất kỳ. Ví dụ: chọn tính năng Chinh Phạt:

2. Click chọn phần bố trận.

3. Trong giao diện bố trận, phần phía bên trái là nơi sắp xếp các loại trân hình. Chọn loại trận hình.

4. Sau khi chọn xong loại trận hình, có thể bắt đầu bố trí tướng theo loại trận hình đó. Khi hoàn tất bấm xác nhận để lưu loại trận hình đã chọn.

BQT Tam Quốc GO
Trân trọng

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ