Tải Game

[TÍNH NĂNG MỚI] Cộng Hưởng Trang Bị

07/12/2017

[TÍNH NĂNG MỚI] CỘNG HƯỞNG TRANG BỊ

 

 

Tính năng Cộng Hưởng là một tính năng mới, đây là tính năng được kích hoạt khi trang bị của các quân sư cường hóa, rèn đạt mốc nhất định

Để xem thuộc tính Cộng Hưởng của trang bị, quân sư click vào "Cộng Hưởng", khi đó bên cạnh giao diện trang bị sẽ xuất hiện bảng thuộc tính cộng hưởng của bộ trang bị hiện nay và thuộc tính được cộng hưởng của bậc tiếp theo.

Lưu ý:
- Để kích hoạt được tính năng "Cộng Hưởng", trang bị của quân sư cần cường hóa hoặc rèn đạt mốc yêu cầu
- Chỉ có bộ trang bị cam trở lên được kích hoạt tính năng này

- Các chỉ số Cộng Hưởng được cộng dồn cho nhau. Ví dụ: Cả 5 tướng đều mặc bộ trang bị cam cường hóa lv20 thì các chỉ số của 5 bộ trang bị này sẽ được cộng dồn với nhau.
- 1 tướng mặc bộ trang bị có kích hoạt thuộc tính Cộng Hưởng, cả đội cùng được hưởng thuộc tính này

 

BQT Tam Quốc GO,
Trân Trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ