Tải Game

[Hướng dẫn] Tính năng truyền thụ

04/08/2017

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TRUYỀN THỤ

 

★Giới thiệu: Tính năng truyền thụ dùng để truyền thụ cấp cường hóa và cấp sao của trang bị

★Điều kiện: Quân sư cần sở hữu trang bị cam hoặc trang bị tím có cấp cường hóa từ 21 trở lên cùng với trang bị quân sư muốn truyền thụ

★Các bước truyền thụ:


Bước 1: Vào giao diện Lò rèn chọn Truyền thụ

 

 

Bước 2: Chọn trang bị gốc Quân sư muốn truyền thụ

 

 

Bước 3: Chọn trang bị Quân sư cần truyền thụ

 

 

Bước 4: Chọn OK

 

 

 

★Lưu ý: Trang bị gốc sau khi truyền thụ không bị mất

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ